Termiske kameraer «ser» den termiske strålingen fra for eksempel personer og forskjellige bakgrunner, og produserer et termisk bilde. Termiske kamera kan se kroppsvarme fra noen få meter til kilometer avhengig av modell, optikk , fabrikat og miljø. Termiske kameraer kan med stor effektivitet benyttes i perimetersikring da det ikke påvirkes av lys/mørke, men de kan påvirkes av tett snødrev og tåke, røyk og til dels regn.

Få tidlig deteksjon med Dinion IP Thermal 8000

Dinion Thermal IP 8000 gir tidlig deteksjon ved å kombinere termiske bilder med intelligent video analyse (IVA)

Produktark:

NHT_8000 Dataark