Tyco Cloud Adgangskontroll

Gi slipp på tradisjonell adgangskontroll

Produkt

Dette får du med Tyco Cloud Adgangskontroll

Cloud Native adgangskontroll

Enkel, skydrevet mobil tilgangskontroll med ioSmart

Tillater personell til å få tilgang til fasiliteter ved å bruke smarttelefonene sine eller smarte nøkler

Samme plattform som Tyco Cloud kameraovervåking

Ingen behov for kommunikasjon til dørmiljø foruten mobiltelefonen

Ved behov kan adgangskort brukes ved å ha tradisjonell adgangskontroll på døren på samme leser

Brukergrensesnitt i webklient og app

Software oppgraderes automatisk i Cloud