Sikre kantene i Video-nettverket

Videofiler blir i økende grad sendt over lokale og globale nettverk, og flere sikkerhetskameraer sender data til servere over internettet. Samtidig som dette gir signifikante fordeler, kan det også gjøre deg sårbar overfor datakriminalitet hvis ikke man har innført riktig beskyttelse.

I tillegg til fysisk sikring, må også datasikkerhet og personvern tas meget alvorlig.

Sikkerhetskameraer er ofte på de ytterste utpostene av nettverket, og kan bli lett oversett. Med tanke på dette, starter Bosch med kantene for trygg datasikkerhet, første gang når kameraene settes opp må brukerne bestemme passord.

Deretter: kun sikre (HTTPS) Koblinger er lovlig og usikre porter er automatisk ugyldig. for det tredje: utførelsen av tredjeparts programvare blir deaktivert, og fastvareoppdateringer kan bare gjøres gjennom Bosch fastvare filer. Til slutt: alle Bosch IP kameraer  har en unik innebygget «Trusted Platform Module» (TPM)

Denne modulen lagrer alle sertifikater og nøkler som trengs for autentisering og kryptering på en trygg måte. Til og med i tilfeller med u-autorisert tilgang, sikrer TPM at nøklene ikke kan hentes.

Ende-til-ende-datasikkerhet

Å ha fokus på kanten av videoovervåkings nettet er ikke i seg selv nok. Bosch oppnår de høyeste standarder med en fire-trinns  tilnærming som tar hensyn til hele videoovervåkings infrastrukturen. Det starter med å skape tillit ved å tilordne hver komponent i nettverket en autentiseringsnøkkel. For det andre blir data sikret med kryptering på maskinvarenivå, ved hjelp av en kryptografisk nøkkel som er trygt lagret i TPM. For å sikre at bare autoriserte personer har tilgang til data, tilbyr Bosch en rekke måter å administrere tilgangsrettigheter. Og til slutt, har Bosch sin egen public key infrastructure (PKI) løsninger med in-house Certification Authority (CA) Script. Bosch løsningene støtter også tredjeparts PKI-løsninger fra selskaper som SecureXperts, Inc

Sikring av kjerne enheter (Servere, klienter og lagringsenheter)

Videoovervåkings data kan rangeres fra sensitivt til strengt hemmelig. Men selv nettverk med troverdige enheter og sikker dataoverføring kan bli offer for menneskelige feil. Det er derfor Bosch tilbyr utvidet brukerstyring for å kontrollere individuelle tilgangsrettigheter og støtter eksisterende bransjestandarder , som for eksempel Microsoft Active Directory.

Sikring av infrastruktur

Autentisering i nettverket er sikret ved hjelp av 802.1x-protokollen. Bosch nettverkskameraer og lagringsenheter støtter opp til 256 bits nøkler for kryptering (Advanced Encryption Standard) Alle Bosch kameraene har unik fabrikk installert Bosch signerte sertifikater for å aktivere autentisering og kryptering. Om nødvendig kan disse fabrikkinstallert sertifikater bli erstattet av kundespesifikke sertifikater for å oppfylle visse kundekrav. I en verden der nesten alt er tilkoblet, er datasikkerhet i fellesskapets interesse. Det er derfor Bosch videoovervåking løsninger er i samsvar med ledende industristandarder. Fordi videodataene er ofte svært kritisk og følsom har Bosch en systematisk tilnærming for å maksimere datasikkerheten ved fysisk sikkerhet og Cybersecurity samtidig. noe som er nøkkelen til å oppnå høyest mulig ende til ende datasikkerhet.

se video for å lære mer:
https://youtu.be/gXktRw1eghA