StarWatch

StarWatch

StarWatch – neste generasjon sikkerhetssystem

StarWatch foreligger i ny versjon

StarWatch er hovedkomponenten i de integrerte sikkerhetssystemene Westec leverer. Remsdaq Ltd har de siste årene brukt store ressurser og midler på å utvikle den versjonen av StarWatch som nå foreligger.

StarWatch har med dette gått fra å være et tilnærmet proprietært system til å støtte åpne protokoller og kunne integreres med andre systemer. Samtidig går man fra et system som har vært bygget opp fra mange operatørvinduer til et enkelt vindu som designes og tilpasses av den enkelte operatør. Alt gjøres vha drag-and-drop løsninger og er svært brukervennlig.

I tillegg til å ha masse ny funksjonalitet og et helt nytt design støtter den nye StarWatch applikasjonen tidligere versjoner og oppgraderinger.

Nytt er det også at systemet har fått integrert ID-kort administrasjon og produksjon. Det medfører at alle deler av adgangskontrollen; fra å lage adgangskortet og definere rettigheter, til å overvåke og administere den enkelte bruker nå kan gjøres fra ett og samme system og faktisk ett og samme vindu!

Nye StarWatch er også fornyet med tanke på grafikkvisningen. Mimicer er nå ikke lenger skisser eller strektegninger, men kan være flyfoto eller andre bilder som gir en fantastisk mulighet til å få oversikt over hendelser og alarmer.

Systemet kan integreres mot ITV systemer og på sikt vil digital lagring også være en del av denne løsningen.

Systemkapasitetene er drastisk øket og for en del områder snakker vi om ubegrenset antall oppføringer.

StarWatch har en meget brukervennlig tilpasning til flere språk. Ved hjelp av ett enkelt museklikk kan man endre menyer og tekstfelt fra et språk til et annet. Dette er spesielt viktig å arbeidsmiljøer hvor man har arbeidstagere fra flere land, eller ønsker samme sikkerhetssystem i et selskap som har kontorer i flere land.