StarNet

StarNet

Adgangskontroll (AAK)

Westec AS leverer ett av markedets ledende adgangskontroll systemer fra Remsdaq Ltd.

Elektronisk adgangskontroll gir mulighet for å styre tilgangen for personell til definerte tider/soner. Våre hovedkunder består av alt fra fra små bedrifter til storkonsern. StarNET er fellesbetegnelsen på maskinvaren og programvaren som utgjør kjernen i adgangskontrollsystemet som Westec leverer. StarNet kan enten settes opp som en selvstendig installasjon eller integreres med andre sikkerhetsprodukter eller systemer.

StarNet

StarNet – integrerbart adgangskontrollsystem

StarNET er fellesbetegnelsen på maskinvaren og programvaren som utgjør kjernen i adgangskontrollsystemet som Westec leverer. StarNet kan enten settes opp som en selvstendig installasjon eller integreres med andre sikkerhetsprodukter eller systemer.

StarNet – integrerbart adgangskontrollsystem

I det siste konseptet vårt, STARNET, er undersentralene tilknyttet ved hjelp av TCP/IP. Systemet kan defineres til å være nettverksbasert med full styring fra PC-StarWatch eller i «stand alone» modus hvor alt konfigureres via nettverksleser (f.eks Internet Explorer). Vi leverer løsninger med forskjellig type kortteknologi som magnetstripe, berøringsfri, smartbrikker (både berøringsfrie og med kontaktlesere). Våre produkter er brukervennlig og støtter Innbruddsalarm, ITV og Foto-ID. Systemene er konstruert slik at de er kostnadseffektive, uavhengig av antall kontrollpunkter.

Se www.remsdaq.com

Starnet

Når StarNET blir kombinert med StarWatch, som er det grafiske brukergrensesnittet som kunden benytter,gir den et brukervennlig, oversiktlig og kost-effektivt løsning for adgangskontroll.

Remsdaq StarNET adgangskontrollsystem tilbyr:

 • Alarmadministrasjon
 • Opptil 4000 adgangsnivåer og soner
 • Samlings Punkter ved alarm/ulykke (mustering)
 • Loggføring av hendelser
 • Opptil 256,000 kortholdere
 • Mulighet for webbasert administrasjon

Innbruddsalarm (AIA)

Westec kan tilby innbruddsalarm enten stand-alone eller integrert med andre sikringsløsninger som Adgangskontroll og ITV.

Det vanligste løsningene for innbruddsalarm baserer seg på glassbruddsdetektorer/magnetkontakt på dører eller vinduer samt passive eller aktive infrarøde detektorer (PIR/AIR). Alarm fra disse detektorene registreres i vår sentral og kan f.eks resultere i alarm til en ekstern alarmsentral, presentasjon av alarm på en lokal alarmstasjon eller ”kameratrigging” som kobler inn aktuelt kamera i det området alarmen gjelder.

Systemet er kompatibelt med klientbaserte intra- og extranett og kan bli en del av den generelle IT infrastrukturen. Systemet kan fjernadministreres og softwareoppgraderinger kan således utføres uten reiseaktivitet.

Fordeler med et StarNET adgangskontrollsystem:

 • Beskytter og sikrer dine eiendeler, verdier og personell
 • Raskt, stabilt og svært sikker
 • Kost-effektiv (modulær)
 • Enkel installasjon
 • Lettvint og intuitiv i bruk
 • Pålitelig

For mer informasjon besøk Remsdaq.com