Sabre

Gjerde med Sabrefonic og Sabretape

Sabre områdesikring basert på fiberoptikk

Med lite synlige sensorer kan vi sikre nær sagt alle områder fra gjerder til betongvegger. Sabre-systemet kan ikke påvirkes av radiobølger, elektriske forstyrrelser og overspenninger, og er derfor meget stabile i bruk. Systemet er allerede i bruk innen fengselsvesenet, flyplasser og militærbaser.

Det finnes et stort utvalg av produkter som kan tilpasses den enkelt kundes behov. Ta kontakt med oss, så kan vi gi det råd, planleggingsassistanse og konkrete tilbud. Sabreline er ytterligere et produkt for perimetersikring. Sabreline er en fiberoptisk trykksensitiv sensor beregnet på nedgravning i bakken, den gir alarm ved å detektere trykkforskjellen når en inntrenger beveger seg over sensoren.

Sabrefonic

Disse produktene benyttes til gjerde- og skallsikring. I områder hvor en kan få problemer med feilalarmer med tradisjonelle seismiske detektorer, vil Sabrefonic være et godt alternativ.

Det viktig at man planlegger sikkerhetsinstallasjonen nøye. Det vil være naturlig å dele området inn i en ytre og en indre sone. Ytre sone skal gi en tidlig alarmindikasjon, mens indre sone skal gi en alarmverifisering samt god informasjon om hvem som befinner seg i sonen og hvor de beveger seg. I ytre sone vil det være naturlig å implementere Sabre fiberoptisk gjerdesikring, gjerne kombinert med Bosch kameraovervåking (inklusiv bevegelsesdeteksjon). I indre sone vil det være aktuelt med mer utstrakt bruk av kameraovervåking samt et spredenett av sensorer (f.eks mikrobølge, PIR, AIR, fiberoptisk kabel, etc). Skallsikringen skal detektere forsøk på inntrenging. Her vil man vanligvis anvende adgangskontrollsystemer, glassbruddsdetektorer, PIR, seismiske detektorer, sirener og strobelys.