EntroWatch

EntroWatch

EntroWatch

EntroWatch er en lisensfri software designet av Remsdaq Ltd, med den nyeste Microsoft teknologi er den en pioneer i markedet for sikkerhets-software. Med kombinasjonen av funksjoner og tilnærmet ubegrenset kapasitet, viser EntroStar vei for adgangskontroll-systemer.